058 Mrągowo ul Mrongowiusza 60

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 058
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Mrongowiusza 60
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Dom zbudowany w latach 20-tych XX w. Murowany z cegły planie prostokąta, jednokondygnacyjny, z trójosiową fasadą, otynkowany. Fasada ujęta w narożach boniowaniem. W ostatniej osi drzwi. Otwory zamknięte płasko umieszczone w ozdobnych opaskach. Ściany szczytowe ślepe. W półszczycie okulus. Budynek z dachem mansardowym kryty dachówką ceramiczną. We frontowej połaci lukarna.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek ze stolarką okienna wymienioną na plastikową.
13. Uwagi:  --
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest