060 Mrągowo ul Mrongowiusza 79

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 060
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny, wielorodzinny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Mrongowiusza 79
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX w., bezstylowy. Murowany z cegły na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, otynkowany. Elewacja frontowa trójosiowa. Otwory okienne w całym budynku analogiczne, zamknięte płasko, ujęte cienkimi tynkowanymi opaskami. Ściany boczne jednoosiowe. Wszystkie ściany zamknięte gzymsem wieńczącym. Budynek z dachem czteroosiowym kryty dachówką ceramiczną. We frontowej połaci dachu dwie lukarny. 
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek z zachowaną oryginalną stolarką.
13. Uwagi:  --
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest