061 Mrągowo ul Na Ostrowiu 1

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 061
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Na Ostrowiu 1
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w początku XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie podwyższonym o rząd cegieł, jednokondygnacyjny, otynkowany. Fasada z przylegającym od frontu gankiem wspartym na dwóch kolumnach dźwigających pas muru z gzymsem. W trzeciej osi fasady trójosiowy wykusz połączony z facjata w połaci dachu na planie ośmioboku. W całym obiekcie otwory zamknięte płasko. Okna ujęte tynkowanymi, cienkimi opaskami.  Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Szczyty analogiczne trójkątne z uszami. Wewnątrz dwa duże okna. W szczyciku jedno okno flankowane przez dwa świetliki w opaskach i z podokiennikami. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. Ganek z dachem namiotowym, facjata z wielopołaciowym. Oba kryte blachą.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony. Do elewacji tylnej dostawiona niższa dobudówka. We frontowej połaci dachu współczesne okna dachowe.
13. Uwagi:  --
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest