062 Mrągowo ul Na Ostrowiu 3

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 062
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Na Ostrowiu 3
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w początku XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, jednokondygnacyjny, otynkowany. Otwory zamknięte płasko o niejednolitej wielkości i układzie. Osie zaburzone przez dwuskrzydłowe drzwi garażowe w ścianie wzdłużnej oraz w ścianie szczytowej. W szczycie drzwi i prowadzące do nich metalowe schody, obok okno. Budynek przykryty dachem dwuspadowym. Ostanie osie z obniżoną połacią. Kryte blachą trapezową, malowaną. W dachu wystawka oraz współczesne okna dachowe.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek przebudowany i przekształcony.
13. Uwagi: 
Przebudowa zatarła cechy zabytku.

14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest