063 Mrągowo ul Na Ostrowiu 6

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 063
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Na Ostrowiu 6
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-3060 z 21.08.1990 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w latach 1915-1925 Murowany z cegły na planie prostokąta, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, jednokondygnacyjny, otynkowany. Fasada siedmioosiowa z centralnie umieszczonymi drzwiami.  Dwa pierwsze jak i dwa ostanie okna wąskie. Wszystkie otwory zamknięte płasko.  Ściana szczytowa czteroosiowa. Ściany budynku zamknięte gzymsem wieńczącym. Szczyty trójkątne, wewnątrz dwa okna otoczone trzema świetlikami. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. We frontowej połaci dachu trójosiowa wystawka.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek z częściowo zmieniona stolarką.
13. Uwagi:  --
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest