064 Mrągowo ul Na Ostrowiu 11

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 064
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Na Ostrowiu 11
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w początku XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, podpiwniczony,  jednokondygnacyjny z pięcioosiową fasadą, otynkowany. Otwory w budynku zamknięte płasko, wszystko ujęte tynkowanymi opaskami. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Szczyty pierwotnie rozwiązane analogicznie z dwoma oknami i pojedynczym, mniejszym oknem w szczyciku. Wszystkie okna ujęte w opaski. Układ jednej ściany szczytowej – przekształcony. W drugiej ścianie szczytowej drzwi i okno. Budynek z dachem mansardowym kryty dachówką ceramiczną. We frontowej połaci centralnie umieszczona, dwuosiowa facjata zwieńczona spłaszczonym, trójkątnym szczytem. Facjata przykryta poprzecznym, dwuspadowym dachem.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony. Do jednej ściany szczytowej dostawiony ganek – sień. Nad nim przeprute drzwi i okno. Stolarka okienna zmieniona na plastikową. Współczesne okno dachowe.
13. Uwagi: 
--
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest