065 Mrągowo ul Na Ostrowiu 13

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 065
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Na Ostrowiu 13
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w początku XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, jednokondygnacyjny, podpiwniczony, otynkowany. Otwory w całym budynku zamknięte płasko ujęte tynkowanymi opaskami. Fasada trójosiowa z centralnie umieszczonymi drzwiami. Ściany szczytowe pierwotnie analogiczne, dwuosiowe. Współcześnie jedna ściana szczytowa jednoosiowa druga z dwoma dużymi oknami i dwoma okienkami. Szczyty analogiczne w dolnej części dwa okna w szczyciku  jedno. Budynek z dachem mansardowym kryty dachówką ceramiczną. We frontowej połaci dachu, umieszczona centralnie dwuosiowa facjata zwieńczona trójkątnym szczytem, przykryta poprzecznym dachem dwuspadowym.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony z dostawioną do elewacji tylnej dobudówką. Częściowo zmieniony układ okien. Stolarka okienna wymieniona częściowo na plastikową, panoramiczną.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest