066 Mrągowo ul Na Ostrowiu 16

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 066
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Na Ostrowiu 16
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Dom zbudowany w początku XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, podpiwniczony, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, otynkowany. W fundamencie umieszczony garaż. Otwory w obiekcie zamknięte płasko, prostokątne. Fasada sześcioosiowa, niesymetryczna, z niesymetrycznie umieszczonymi drzwiami do których prowadzą schody. Ściany szczytowe pierwotnie dwuosiowe. W szczytach dwa duże okna. W szczyciku pojedyncze okno. Budynek przykryty dachem mansardowym z dachówki ceramicznej. We frontowej połaci trójosiowa wystawka.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony. W jednej ścianie szczytowej przeprute dodatkowe okna. Stolarka okienna zmieniona częściowo na plastikową.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest