067 Mrągowo ul Na Ostrowiu 18

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 067
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Na Ostrowiu 18
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w początku XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, czteroosiową fasadą, otynkowany. Otwory w budynku zamknięte płasko ujęte opaskami. W drugiej osi fasady drzwi. Okna pierwszej i trzeciej osi małe.  Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. W dostępnej ścianie szczytowej okno. Szczyty w dolnej i górnej partii z parą okien Dolne okna większe. Budynek z dachem mansardowym kryty dachówką ceramiczną. We frontowej połaci dachu centralnie umieszczona dwuosiowa wystawka.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony. Do jednej ze ścian szczytowych dostawiona współczesna dobudówka. Stolarka okienna wymieniona na plastikową.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest