068 Mrągowo ul Nadbrzeżna 1

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 068
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Nadbrzeżna 1
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w końcu XIX w. Murowany z cegły, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, dwukondygnacyjny. Otwory budynku zamknięte płasko. Fasada czteroosiowa z drzwiami w trzeciej osi  pierwszej kondygnacji. Okna z wydatnymi podokiennikami. Okna drugiej kondygnacji z ozdobnym gzymsem międzyokiennym. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Pierwotnie ściany szczytowe analogiczne. Osie skrajne pierwszej kondygnacji ujęta wysokimi blendami zamkniętymi odcinkowo. W drugiej kondygnacji małe blendy zamknięte również odcinkowo. W centrum umieszczone dwie osie okien. Szczyty analogiczne mieszczące w centrum dwa duże okna oraz w narożach dwa świetliki. Zwieńczone gzymsem schodkowym. Budynek z dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony przez współczesną dobudówkę. Stolarka okienna częściowo wymieniona na plastikową, panoramiczną. 
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest