070 Mrągowo ul Nowogródzka 3

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 070
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku:
budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Nowogródzka 3
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, otynkowany. Narożniki boniowane. Otwory budynku zamknięte płasko ujęte tynkowanymi opaskami. Fasada pięcioosiowa z oknami o niejednolitej wielkości. W ostatniej osi drzwi. Ściany szczytowe dwuosiowe. Elewacje zamknięta gzymsem wieńczącym. Szczyty trójkątne, pierwotnie zapewne analogiczne, wewnątrz dwa okna oraz półokrągły świetlik. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. W połaci, od strony fasady, centralnie umieszczona wystawka.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony przez współczesną dobudówkę do ściany szczytowej oraz przeprucie nowych otworów okiennych w jednym szczycie. Stolarka okienna wymieniona na plastikową, panoramiczną.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest