074 Mrągowo ul Nowogródzka 8

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 074
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Nowogródzka 8
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, podpiwniczony,  jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, otynkowany, połączony ścianą szczytową z sąsiednim budynkiem (nr 6). Do jednej ściany szczytowej dostawiona dobudówka. Fasada dwuosiowa. W pierwszej osi umieszczone drzwi, w drugiej okno. Wszystkie otwory zamknięte płasko. Dostępna ściana szczytowa z dobudówką, bez okien. W dobudówce okno i drzwi. Szczyt dobudówki trójkątny oszalowany deskami w układzie pionowym. Szczyt budynku głównego z oknem, częściowo oszalowany deskami w układzie pionowym. Budynek z dachem mansardowym kryty dachówką blachodachówką. We frontowej połaci dachu jednoosiowa wystawka.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek przekształcony. Układ ścian szczytowych zmieniony. Pokrycie dachu zmienione na blacho dachówkę. Stolarka okienna wymieniona na plastikową. 
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest