075 Mrągowo ul Nowogródzka 9

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 075
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Nowogródzka 9
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, z czteroosiową fasadą, otynkowany. Otwory w budynku zamknięte  płasko ujęte tynkowanymi opaskami. W pierwszej kondygnacji fasady do dwóch środkowych osi dostawiony pięcioosiowy ganek – sień. W jego ścianie bocznej drzwi.   W ścianach szczytowych, w pierwszej i drugiej kondygnacji pojedyncze okna. Szczyty trójkątne, wewnątrz pkulus. Ściany wzdłużne zamknięte gzymsem wieńczącym. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku: 
Stolarka okienna wymieniona na plastikową. 
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest