076 Mrągowo ul Nowogródzka 11

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 076
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Nowogródzka 11
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, z trójosiową fasadą. Ściany wzdłużne zamknięta gzymsem wieńczącym. Otwory zamknięte płasko. Ściany szczytowe pierwotnie dwuosiowe. W szczytach pierwotnie po jednym oknie flankowanym świetlikami. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. W połaci frontowej jednoosiowa wystawka.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony. Do ściany wzdłużnej, tylnej dostawiona dobudówka. Zmieniony układ okien w szczytach.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał:
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest