078 Mrągowo ul Nowogródzka 15

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 078
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Nowogródzka 15
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, otynkowany, połączony ścianą szczytową z sąsiednim analogicznym budynkiem. Otwory w budynku zamknięte płasko. Fasada trójosiowa. W drugiej osi drzwi. Ściana zamknięta gzymsem wieńczącym. Budynek z dachem mansardowym. W połaci frontowej dwie jednoosiowe wystawki.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony, przeprute nowe otwory okienne w ścianie szczytowej. Stolarka okienna wymieniona na plastikową. Dach pokryty w części blacho dachówką ze współczesnymi oknami dachowymi.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest