079 Mrągowo ul Nowogródzka 17

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 079
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Nowogródzka 17
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, otynkowany, połączony ścianą szczytową z sąsiednim, pierwotnie analogicznym budynkiem. Otwory w budynku zamknięte płasko. Fasada dwuosiowa, w pierwszej osi okno, w drugiej drzwi. Ściana zamknięta gzymsem wieńczącym. Dobudówka w ścianie szczytowej z drzwiami i oknem, zwieńczona trójkątnym szczytem oszalowanym deskami w układzie pionowym. Dostępny szczyt budynku z małym oknem oraz dwom świetlikami. Budynek z dachem mansardowym. W połaci frontowej jedna jednoosiowa wystawka.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony. Do ściany szczytowej dostawiona dobudówka. Stolarka okienna wymieniona na plastikową. 
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest