082 Mrągowo ul Oficerska 5

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 082
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Oficerska 5
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek zbudowany w początku XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, otynkowany. Fasada – ściana szczytowa dwuosiowa. Wszystkie otwory zamknięte płasko, nieozdobne. Kondygnacje rozdzielone spłaszczonym gzymsem kordonowym. Szczyt trójkątny wewnątrz okno.  Ściany wzdłużne dwuosiowe. W jednej w pierwszej osi drzwi. W pozostałych okna. Wszystkie ściany zamknięte gzymsem wieńczącym. Budynek z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku: 
Stolarka okienna zmieniona na plastikową.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest