086 Mrągowo ul Oficerska 13a

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 086
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Oficerska 13a
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek zbudowany w początku XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, otynkowany. Obiekt pod wspólną kalenicą z budynkiem nr 13b Fasada trójosiowa. Wszystkie otwory zamknięte płasko, ujęte wąskimi opaskami. Okno w drugiej osi węższe. Jedna ściana szczytowa jednoosiowa z drzwiami Szczyt trójkątny z dwoma dużymi oknami, nad nimi świetlik. Budynek z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną. We frontowej połaci dachu wystawka.
12. Stan zachowania zabytku: 
Stolarka okienna zmieniona częściowo na plastikową, panoramiczną. Nad drzwiami współczesny jednopołaciowy daszek.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest