088 Mrągowo ul Oficerska 17

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 088
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Oficerska 17
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek zbudowany w początku XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, jednokondygnacyjny, otynkowany. Fasada trójosiowa, przekształcona. Wszystkie otwory zamknięte płasko.  W osi środkowej drzwi. Ściany szczytowe ślepe. Szczyty trójkątne wewnątrz okno. Budynek z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony. Okna w ścianie frontowej przemurowane, w ścianach szczytowych – zamurowane. Stolarka okienna wymieniona na plastikową, panoramiczną.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest