092 Mrągowo ul Olsztyńska 4

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 092
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Olsztyńska 4
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Dom zbudowany w początku XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, podpiwniczony, jednokondygnacyjny z dwuosiową fasadą, otynkowany. Otwory zamknięta płasko umieszczone w tynkowanych opaskach. Ściany wzdłużne, analogiczne, dwuosiowe, zamknięte gzymsem wieńczącym. Szczyty analogiczne z jednym dużym oknem oraz półokrągłym świetlikiem w szczyciku. Budynek z dachem dwuspadowym.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony. Dach kryty brązową blachodachówką. W połaciach współczesne okna dachowe. Stolarka okienna wymieniona na plastikową.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest