093 Mrągowo ul Olsztyńska 6

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 093
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Olsztyńska 6
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, podpiwniczony, dwukondygnacyjny z pięcioosiową fasadą, otynkowany. Wszystkie otwory zamknięte płasko, nieozdobne. W osi środkowej pierwszej kondygnacji drzwi, w pozostałych okna. Elewacja tylna trójkondygnacyjna, czteroosiowa. W pierwszej kondygnacji układ osi zaburzony. Ściany wzdłużne zamknięte gzymsem wieńczącym. Jedna ściana szczytowa jednoosiowa. Druga w pierwszej kondygnacji dwuosiowa w pozostałych jednoosiowa. Szczyty analogiczne z dwoma oknami i półokrągłym świetlikiem w szczyciku. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. W połaciach lukarny i okna dachowe.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek zachowany częściowo przekształcony z zaburzonym układem otworów w ścianach szczytowych. Część okien wymieniona na nowe – plastikowe.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest