094 Mrągowo ul Olsztyńska 10

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 094
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Olsztyńska 10
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Dom zbudowana w 2 ćwierci XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, dwuosiowy. Wszystkie otwory w obiekcie zamknięte płasko, nieozdobne. W ścianie frontowej drzwi i okno. W ścianach szczytowych i szczytach pojedyncze okna. Budynek z dachem dwuspadowym We frontowej połaci duża wystawka.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek przekształcony. Z dobudowanym zamkniętym gankiem przykrytym wydłużoną połacią dachową. Zmienione kształty otworów okiennych.. Stolarka okienna wymieniona na plastikową. Dach pokryty szarą blacho dachówką.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał:
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest