095 Mrągowo ul Olsztyńska 12

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 095
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Olsztyńska 12
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w początku XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Otwory w budynku zamknięta płasko. Fasada dwuosiowa. Ściany wzdłużne zamknięte gzymsem wieńczącym. Jeden szczyt niedostępny drugi z trzema okienkami. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. We frontowej połaci dachu jednoosiowa wystawka.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony z dostawionymi do ścian szczytowych garażem i gankiem. Stolarka okienna wymieniona na plastikową.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest