096 Mrągowo ul Piaskowa 2a

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 096
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Piaskowa 2a
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt historyzujący zbudowany w końcu XIX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, otynkowany. Fasada pięcioosiowa. Pierwsza kondygnacja boniowana. Oś środkowa obu kondygnacji zryzalitowana. Okna pierwszej kondygnacji zamknięte płasko ujęta tynkowanymi opaskami nad nimi fragmentaryczny gzyms. Okna poprzedzone gzymsem podokiennym. W pierwszej kondygnacji ryzality dwuskrzydłowe, oryginalne drzwi ujęta opaską nad nimi trójkątny naczółek wewnątrz, którego maszkaron.  W drugiej kondygnacji ryzalitu naroża boniowane. Okna analogiczne jak otwory w tej kondygnacji. Ryzalit zwieńczony w połaci dachu trójosiową wystawką. Okna drugiej kondygnacji zamknięte płasko ujęte tynkowanymi opaskami. Poprzedzone gzymsem podokiennym. Naroża kondygnacji boniowane. Nad oknami poprowadzony gzyms nad nim niewielkie okienka poddasza. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Ściany boczne jednoosiowe. Pierwsza kondygnacja boniowana. Okna analogiczne jak w fasadzie. Szczyty analogiczne wewnątrz nich dwa duże okna w tynkowanych opaskach oraz dwa małe w szczyciku ujęte wspólnym podokiennikiem.  Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku: 
Stolarka okienna częściowo wymieniona na plastikową, panoramiczną.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał:
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest