097 Mrągowo ul Piaskowa 4

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 097
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Piaskowa 4
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w końcu XIX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Fasada czteroosiowa. Naroża ujęte lizenami. W fasadzie otwory zamknięta odcinkowo ujęte ceglanymi opaskami. W ostatniej osi dwuskrzydłowe drzwi. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym.  Jedna ściana szczytowa ślepa, otynkowana. Do drugiej dostawiona dobudówka. Szczyty trójkątne. Budynek z dachem dwuspadowym We frotowej połaci dachu centralnie umieszczona dwuosiowa facjata zwieńczona trójkątnym szczytem. Po jej obu stronach luakrny.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony przez dostawienie dobudówki.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest