098 Mragowo ul Piaskowa 5

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 098
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Piaskowa 5
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Dom zbudowany w początku XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, otynkowany. Fasada trójosiowa. Wszystkie otwory w obiekcie zamknięte płasko, nieozdobne. W pierwszej osi fasady drzwi w pozostałych okna. Ściany wzdłużne zamknięte gzymsem wieńczącym. Jedna ściana szczytowa ślepa druga z umieszczonymi drzwiami i małymi oknami w przyziemiu. Szczyty trójkątne jeden z dwoma oknami i półokrągłym świetlikiem. Drugi z jednym oknem i analogicznym świetlikiem. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. We frontowej połaci dachu jednoosiowa wystawka.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony ze zmieniona wielkością i kształtem otworów okiennych. Stolarka okienna wymieniona na nową.   
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest