105 Mrągowo ul Piaskowa 14

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 105
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek gospodarczy
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Piaskowa 14
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek gospodarczy zbudowany w 2 ćwierci XX w. Murowany z czerwonej i żółtej cegły na planie prostokąta, jednokondygnacyjny, otynkowany. Otwory okienne zamknięte odcinkowo. Pary drzwi w ścianach wzdłużnych w tym jedne przekształcone na dwuskrzydłowe drzwi garażowe. Szczyty trójkątne. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną z lekko podniesionymi dolnymi częściami połaci.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony przez zmianę kształtu części otworów drzwiowych. Ubytki w tynku.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał:
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest