106 Mrągowo ul Piaskowa 18

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 106
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny (wielorodzinny)
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Piaskowa 18
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w drugiej ćwierci XX w., bezstylowy. Murowany z cegły, na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie. Fasada trójosiowa. W drugiej osi znajdują się drzwi a nad nimi wysokie okno klatki schodowej. Ściana zamknięta jest gzymsem wieńczącym. Wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamknięte są płasko, nieozdobne, poza oknami w trzeciej osi ujętymi w opaski tynkowe. Dostępna ściana szczytowa ma wtórnie dostawiony, drewniany, zamknięty ganek. W pierwszej kondygnacji tej ściany znajduje się pojedyncze okno ujęte w opaskę tynkową. W trójkątnym szczycie umieszczone są dwa okienka ujęte w opaski tynkowe. Budynek przykrywa dach dwuspadowy, z podniesionymi dolnymi częściami połaci, kryty dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony, z wtórnie dobudowanym gankiem i częściowo zmienioną stolarka okienną.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest