107 Mrągowo ul Piaskowa 18 budynek gospodarczy

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 107
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek gospodarczy
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Piaskowa 18
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek gospodarczy zbudowany w 2 ćwierci XX w. Murowany z czerwonej i żółtej cegły na planie prostokąta, jednokondygnacyjny, otynkowany. Otwory okienne zamknięte odcinkowo. Para drzwi w jednej ścianie wzdłużnej w drugiej tylko jedne. Szczyty trójkątne, wewnątrz okienka. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną z lekko podniesionymi dolnymi częściami połaci. W połaciach świetliki.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony. Do ściany szczytowej dostawiona dobudówka łącząca się ze ściana wzdłużną i załamując ją.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.


 

facebook
pinterest