111 Mrągowo ul Piaskowa 24-26

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 111
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Piaskowa 24/26
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, otynkowany. Fasada dwuosiowa. W drugiej osi drzwi nad nimi wysokie okno klatki schodowej. Wszystkie otwory zamknięta płasko, nieozdobne. Ściana zamknięta gzymsem wieńczącym. Dostępna ściana szczytowa z dostawiony drewnianym, otwartym gankiem w pierwszej kondygnacji w drugiej okno. W szczycie dwa okienka. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony. Zmienione otwory w ścianie szczytowej. Stolarka wymieniona na plastikową.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest