114 Mrągowo ul Plutonowa 8

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 114
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Plutonowa 8
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek zbudowany w początku XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta z użytkowym poddaszem, otynkowany. Fasada dwuosiowa. Wszystkie otwory zamknięte płasko. Ściany szczytowe dwuosiowe. Elewacja tylna trójosiowa. Półszczyty wewnątrz z dwoma oknami. Budynek z dachem naczółkowym We frontowej połaci dachu dwuosiowa facjata w tylnej wystawka.
12. Stan zachowania zabytku: 
Ubytki w pokryciu dachowym i stolarce okiennej.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest