118 Mrągowo ul Polna 1

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 118
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Polna 1
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Dom zbudowany w 2 ćwierci XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, otynkowany. Wszystkie otwory w obiekcie zamknięte płasko, nieozdobne. Jedna ściana wzdłużna jednoosiowa, duga ślepa.  Do frontowej ściany szczytowej dostawiona dobudówka - ganek.  Szczyty budynku trójkątne. Wewnątrz para okien. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną z dolną częścią połaci lekko uniesiona ku górze. We połaci dachu jednoosiowa wystawka.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony przez dwie dobudówki. Stolarka okienna zmieniona na plastikową..
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest