119 Mrągowo ul Polna 2a

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 119
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Polna 2a
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX w. Murowany z cegły, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, otynkowany. Otwory w całym budynku zamknięte płasko, ujęte tynkowanymi opaskami. Do jednej ściany wzdłużnej dostawiony trójosiowy  ganek-sień. Ściany szczytowe dwuosiowe. W szczycie jedno duże okno oraz trzy świetliki.  Do drugiej ściany wzdłużnej dostawiona prostopadle bryła. W niej okna analogiczne jak w pozostałych elewacjach części głównej. Nakryta dachem mansardowym z dachówki ceramicznej. Budynek główny z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. W jednej połaci facjata.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony przez dostawienie ganka. Stolarka okienna częściowo zmieniona na plastikową.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest