122 Mrągowo ul Ratuszowa 1

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 122
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny – kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Ratuszowa 1
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek z motywami historyzmu w wystroju fasady, zbudowany w pod koniec XIX w. Dwukondygnacyjny, rozmieszczony na planie zbliżonym do litery L ze ścięty narożnikiem łączącym skrzydła. Murowany z cegły, posadowiony na kamienno –cementowej podmurówce. Otynkowany. Pierwsza kondygnacja elewacji frontowej obłożona płytką klinkierową. Przekształcona przez współczesne witryny sklepowe. Pierwsza kondygnacja od drugiej oddzielona gzymsem kordonowym. Okna drugiej kondygnacji poprzedzone gzymsem podokiennym. Pod każdym oknem płycina. Ozdobne elementy kondygnacji wykonane z czerwonej nieotynkowanej cegły. W dwóch pierwszych osiach okna zamknięte płasko ujęte w ozdobnych opaskach. Oś trzecia i czwarta ujęte w pozornym wykuszu. Okna zamknięte odcinkowo a drzwi balkonowe łukiem pełnym. Oba otwory w opaskach. Nad pozornym wykuszem trójkątny szczyt wewnątrz, którego okno zamknięte ostrołukowo. W piątej osi dwa okna oddzielone blendą. Wszystkie zamknięte płasko nad nimi ozdobny łukowaty gzyms. Ściana zamknięta rozbudowanym, ozdobnym gzymsem wieńczącym. Narożnik w drugiej kondygnacji z wykuszem. Okna zgrupowane po trzy, zamknięte płasko.  Nad wykuszem na planie ośmioboku ustawiona wieża w niej otwory zamknięte odcinkowo. Zwieńczona hełmem cebulastym. Skrzydło poprzeczne, gładkie nieozdobne. W nim otwory zamknięte płasko. Okna parteru przekształcone. Okno i blenda drugiej kondygnacji z gzymsem podokiennym oraz fragmentarycznym gzymsem nadokiennym. Nad dwoma pierwszymi osiami umieszczony trójkątny szczyt, w nim dwa duże okna i jedno małe. Otwory okienne skrzydła umieszczone w tynkowanych opaskach. Skrzydła nakryte dachami dwuspadowymi z dachówki ceramicznej.
12. Stan zachowania zabytku: 
Obiekt częściowo przekształcony. Witryny sklepowa zaburzyły pierwotny układ pierwszej kondygnacji.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest