123 Mrągowo ul Ratuszowa 3

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 123
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Ratuszowa 3
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w końcu XIX w., bezstylowy. Murowany z cegły na planie prostokąta, posadowiony na kamiennej podmurówce, dwukondygnacyjny. Elewacja frontowa sześcioosiowa. Pierwsza kondygnacja z zaburzonym układem osi przez współczesne witryny sklepowe. W czwartej osi oryginalna witryna sklepowa w ceglanej opasce. W piątej osi drzwi w analogicznej opasce. W drugiej kondygnacji okna prostokątne ujęte tynkowanymi opaskami, poprzedzone pełnym gzymsem podokiennym. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Dostępna ściana szczytowa ślepa z kamienno-ceglaną, częściowo otynkowana szkarpą. Budynek przykryty dachem dwuspadowym o nierównych połaciach. Pokryty dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony z przekształconym układem osi w pierwszej kondygnacji. Okna wymienione na plastikowe, panoramiczne.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest