124 Mrągowo ul Ratuszowa 5

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 124
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Ratuszowa 5
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt z motywami historyzmu w wystroju fasady, zbudowany w 1822-1825, odbudowany w 1908 roku. Murowany z cegły na zaprawie wapiennej, otynkowany. Posadowiony na kamiennym fundamencie. Obiekt dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, wzniesiony na planie prostokąta. Wszystkie okna zamknięte są płasko, ujęte w opaski tynkowe z gzymsem podokiennym. Naroża ujęte są lizenami. Podstawa prawego naroża fasady wsparta jest kamienną szkarpą. W osi centralnej siedmioosiowej fasady umieszczone są drzwi zamknięte łukiem pełnym. Do drzwi z dwóch stron powadzą schody na kamiennej podmurówce z balustradą. Nad głównym wejściem w drugiej kondygnacji znajduje się balkon z balustradą dekorowaną płycinami, wsparty na rzeźbionych wspornikach. Ściany wzdłużne budynku zamknięte są gzymsem wieńczącym. Ściany szczytowe czteroosiowe, osie rozdzielone są lizenami. Jeden otwór okienny w dolnej kondygnacji zamyka blenda. Półszczyty czteroosiowe z dwoma większymi i dwoma mniejszymi oknami. Budynek przykrywa dach naczółkowy z dachówki ceramicznej. W połaci dachu  nad ścianą frontową umieszczone są lukarny. W części środkowej kalenicy znajduje się, zbudowana na planie kwadratu wieża zegarowa, zwieńczona hełmem ze sterczyną.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek zachowany w dobrym stanie.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest