127 Mrągowo ul Ratuszowa 8

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 127
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Ratuszowa 8
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
brak karty ewidencyjnej
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w początku XX w.. Murowany z cegły, na planie prostokąta, trójkondygnacyjny, otynkowany. Elewacja frontowa trójosiowa. Pierwsza kondygnacja z zaburzonym układem osi. W skrajnej osi pierwszej kondygnacji drzwi. W drugiej kondygnacji otwory prostokątne ujęte tynkowanymi opaskami z pełnym gzymsem podokiennym. Trzecia kondygnacja z analogicznymi oknami, brak jedynie gzymsu. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Ściany szczytowe niedostępne. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. W połaciach dachu trzy lukarny.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony z zaburzonym układem osi pierwszej kondygnacji przez współczesne witryny sklepowe. W połaciach dachu współczesne okna dachowe.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał:
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest