128 Mrągowo ul Ratuszowa 9

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 128
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Ratuszowa 9
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
1834
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-3719 z 26.08.1994 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w połowie XIX wieku, przebudowany ok. 1913, 1920 i 1930 r. Murowany z cegły na planie prostokąta, posadowiony na kamienno-cementowej podmurówce, dwukondygnacyjny, otynkowany. Elewacja frontowa siedmioosiowa. Pierwsza kondygnacja z częściowo zaburzonym układem osi. W trzeciej i szóstej osi para drzwi umieszczonych wgłębnie. W drugiej kondygnacji otwory prostokątne. Trzy środkowe osie ujęte wykuszem łączącym się z facjatą w połaci dachu. Okna w wykuszu umieszczone w prostokątnych płycinach. Okna facjaty prostokątne. Facjata zwieńczona trójkątnym szczytem obwiedzionym gzymsem. Wewnątrz okulus. Dostępna ściana boczna z niesymetrycznie umieszczonymi, w wydatnej opasce zamkniętej odcinkowo, dwuskrzydłowymi drzwiami. W drugiej kondygnacji okno. Wszystkie dostępne ściany zamknięte gzymsem wieńczącym. Budynek z dachem mansardowym kryty dachówką ceramiczną. W połaciach dachu duże lukarny.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony. Pierwsza kondygnacja fasady z częściowo zaburzonym układem osi przez współczesne witryny sklepowe.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał:
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest