130 Mrągowo ul Ratuszowa 18

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 130
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Ratuszowa 18
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w 4 ćwierci XIX w., bezstylowy. Murowany z cegły, na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, otynkowany. Elewacja frontowa trójosiowa. Pierwsza kondygnacja z zaburzonym układem osi, obłożona częściowo płytkami elewacyjnymi. W drugiej kondygnacji okna prostokątne z z fragmentarycznym gzymsem.. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Ściany szczytowe niedostępne. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. W połaciach dachu trzy lukarny.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony. W pierwszej kondygnacji fasady układ osi częściowo zaburzony przez współczesną witrynę sklepową. Stolarka okienna zmieniona na plastikową.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał:
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest