131 Mrągowo ul Ratuszowa 20

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 131
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  -
7. Adres zabytku: ul. Ratuszowa 20
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w 4 ćwierci XIX lub początku XX w., bezstylowy. Murowany z cegły na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, otynkowany. Elewacja frontowa czteroosiowa. Pierwsza kondygnacja z zaburzonym układem osi W drugiej kondygnacji okna prostokątne ujęte płaskimi opaskami z fragmentarycznym gzymsem podokiennym. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Ściany szczytowe niedostępne. Budynek z dachem mansardowym kryty w dolnej partii blachą miedzianą w górne dachówką ceramiczną. W połaciach dachu dwie lukarny.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony. Układ osi w pierwszej kondygnacji fasady zaburzony przez współczesną witrynę sklepową. Stolarka okienna wymieniona na współczesną – plastikową, panoramiczną.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest