134 Mrągowo ul Roosevelta 2

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 134
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: spichlerz
6. Nazwa własna zabytku:  -
7. Adres zabytku: ul. Roosevelta 2
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
1871
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-1086 z 6.08.1968 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek zbudowany w XVII w.(?), przebudowany w 1 połowie XIX w. i końcu XIX w. Murowany z cegły, otynkowany. Złożony z dwóch prostokątnych brył połączonych ze sobą pod niewielkim kontem. Bryła wyższa z parą dwuskrzydłowych wrót zamkniętych odcinkowo w przyziemiu. Powyżej trzy okna zamknięte łukiem pełnym. Dostępna ścian szczytowa dwuosiowa z oknami analogicznymi jak od frontu. Dostępny szczyt trójkątny wewnątrz trzy okna. Ściany zamknięte gzymsem wieńczącym.  Budynek z wysokim dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną. Druga bryła w przyziemiu z centralnie umieszczonymi dwuskrzydłowymi wrotami zamkniętymi płasko. Po ich obu stornach okna zamknięte odcinkowo. Nad otworami szeroki pas gzymsu. Powyżej trzy okna zamknięte odcinkowo Ściana zamknięta gzymsem wieńczącym. Dostępna ściana szczytowa dwuosiowa. Nad oknami szeroki pas gzymsu. Powyżej dwa okna. Jedno zamknięte odcinkowo, drugie płasko. Ściana zamknięta gzymsem wieńczącym. Szczyt trójkątny wewnątrz pięć otworów: dwa wąskie, podłużne w dolnej części szczytu i trzy małe kwadratowe, w centralnej części szczytu. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek zachowany w dobrym stanie.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest