135 Mrągowo ul Roosevelta 3

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 135
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: cerkiew (d. synagoga i kościół baptystów)
6. Nazwa własna zabytku:  cerkiew p.w. Przemienienia Pańskiego
7. Adres zabytku: ul. Roosevelta 3
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-3878 z 14.03.1996 r. 
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w 4 ćwierci XIX w. Murowany z czerwonej cegły na planie prostokąta. Do fasady przylega kruchta na planie zbliżonym do kwadratu. Do ściany tylnej dostawiona niższa część prezbiterialna. Naroża korpusu ujęte lizenami przechodzącymi ponad ścianami w sterczyny flankujące szczyty. Ściany boczne czteroosiowe w tym blendy w ostatnich osiach.  Otwory zamknięte łukiem pełnym. Osie wydzielone lizenami. Fasada z drzwiami umieszczonymi w kruchcie od frontu. Otwór zamknięty łukiem pełnym.  Kruchta flankowana  w fasadzie przez dwa zaślepione okna zamknięte łukiem pełnym. Nad nimi analogiczne, przeszklone otwory.  Pomiędzy nimi okulus. Szczyty analogiczne, trójkątne. Zwieńczone fryzem arkadkowym. W fasadzie w szczyciku umieszczona prostokątna płycina, w elewacji tylne okuls przedzielony pionowo na pół. Prezbiterium z tylną ścianą ślepą, boczne z oknami zamkniętymi łukiem pełnym. Wszystkie ściany obiektu zamknięte gzymsem wieńczącym. Część nawowa oraz kruchta z dachami dwuspadowymi, prezbiterium z dachem trójpołaciowym. Wszystkie kryte dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku: 
Okna w prezbiterium przemurowane.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał:
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest