136 Mrągowo ul Roosevelta 4

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 136
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Roosevelta 4
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w 3 ćwierci XIX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, otynkowany. Otwory w całym budynku zamknięte płasko ujęte tynkowanymi opaskami. Fasada dziewięcioosiowa z centralnie umieszczonymi drzwiami nad którymi w połaci dachu dwuosiowa facjata z balkonem zwieńczona trójkątnym szczytem wewnątrz, którego dwa okienka flankujące płycinę ze wspólnym podokiennikiem. Okna fasady z gzymsem podokiennym. Nad nimi gzyms kordonowy nad, którym prostokątne okienka poddasza, poza osią środkową gdzie umieszczona facjata. Po obu stronach facjaty na wysokości poddasza blendy. Ściany szczytowe ślepe. Szczyty trójkątne w nich dwa duże okna z gzymsem podokiennym, oraz w jednym małe okienko w drugim trzy małe okienka. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. We fortowej połaci dachu facjatę flankują dwie lukarny.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek zachowany z oryginalna stolarką.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał:
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest