137 Mrągowo ul Roosevelta 5

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 137
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Roosevelta 5
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w 4 ćwierci XIX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, podpiwniczony, jednokondygnacyjny, otynkowany. Otwory w całym budynku zamknięte płasko ujęte tynkowanymi opaskami. Fasada trójosiowa z drzwiami w ostatniej osi. Nad oknem pierwszej osi prostokątny, wąski świetlik. Ściana zamknięta gzymsem wieńczącym. Jedna ściana szczytowa niedostępna druga ślepa. W szczycie okno. Budynek z dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej. 
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek przekształcony przez dobudówkę zmieniającą kształt bryły.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał:
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest