138 Mrągowo ul Roosevelta 7

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 138
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Roosevelta 7
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
1839
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-3556 z 25.08.1993 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w połowie XIX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, podpiwniczony, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, otynkowany. Otwory w całym budynku zamknięte płasko, nieozdobne. Fasada trójosiowa z drzwiami w pierwszej osi. Nad drzwiami kondygnacji prostokątny świetlik. Ściana zamknięta gzymsem wieńczącym. Ściany szczytowe niedostępne. Budynek z dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej. We frontowej połaci dachu jednoosiowa wystawka.
12. Stan zachowania zabytku: 
Do budynku dostawiona obszerna dobudówka zaburzająca układ bryły.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.


 

facebook
pinterest