139 Mrągowo ul Roosevelta 8

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 139
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Roosevelta 8
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w 4 ćwierci XIX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, otynkowany. Otwory w całym budynku zamknięte płasko, nieozdobne. Fasada trójosiowa z drzwiami w pierwszej osi. Jedna ściana szczytowa niedostępna duga z drzwiami i niewielkim świetlikiem. Szczyt trójkątny wewnątrz, którego  okno flankowane przez dwa mniejsze otwory – jedno okno i analogiczną blendę. Po obu stronach okien pojedyncze świetliki. W szczyciku małe okno. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony przez dobudówkę do jednej ściany szczytowej 
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest