140 Mrągowo ul Roosevelta 10

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 140
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Roosevelta 10
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany na przełomie XIX i XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, podpiwniczony, dwukondygnacyjny, otynkowany, boniowany. Fasada sześcioosiowa. W pierwszej osie drzwi. Otwory pierwszej kondygnacji zamknięte płasko ujęte opaskami z kluczem. Kondygnacji rozdzielone gzymsem kordonowym. W drugiej kondygnacji otwory zamknięte odcinkowo ujęte ozdobnymi opaskami z kluczem. Powyżej okien gzyms nad, którym prostokątne okienka poddasza. Jedna ściana szczytowa jednoosiowa. Druga z dostawiony gankiem w pierwszej kondygnacji. Otwory w nim zamknięte łukiem pełnym. ujęte ozdobnymi opaskami. Dach ganku stanowi podłogę balkonu umieszczonego w drugiej kondygnacji. Szczyty budynku głównego analogiczne dwuosiowe z oknami zamkniętymi odcinkowo. Budynek przykryty dachem dwuspadowym
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony, Dach przykryty blacho dachówką ze współczesnymi oknami dachowymi.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest