142 Mrągowo ul Roosevelta 13

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 142
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Roosevelta 13
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt historyzujący zbudowany w początku XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, podpiwniczony, dwukondygnacyjny, częściowo otynkowany. Naroża boniowane. Fasada nieotynkowana, wszystkie detale architektoniczne wykonane w tynku. Fasada trójosiowa. Otwory pierwszej kondygnacji zamknięte odcinkowo ujęte niepełnymi opaskami. Okna z fragmentarycznym gzymsem podokiennym. W pierwszej osi drzwi ujęte niepełną opaską. Kondygnacje rozdzielone gzymsem kordonowym. W drugiej okna zamknięte płasko ujęta niepełnymi opaskami. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Jedna ściana szczytowa niedostępna, druga ślepa. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. We frontowej połaci dachu wystawka.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek z zachowaną oryginalna stolarką
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest