143 Mrągowo ul Roosevelta 14

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 143
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Roosevelta 14
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek wzniesiony w 4. ćwierci XIX w.; murowany z cegły na zaprawie, otynkowany; posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie. Rozmieszczony na planie prostokąta; dwukondygnacyjny, o dziewięcioosiowej fasadzie. Otwory okienne i drzwiowe zamknięte płasko, ujęte tynkowanymi opaskami; okna z pełnym gzymsem podokiennym. W pierwszej kondygnacji na osi środkowej umieszczone drzwi. Kondygnacje rozdzielone gzymsem kordonowym.  Nad oknami drugiej kondygnacji gzyms, nad nim prostokątne okienka poddasza. Trzy osie środkowe fasady w połaci dachu zaakcentowane trójosiową facjatą zwieńczoną trójkątnym szczytem, wewnątrz którego okulus. Ściany szczytowe ślepe. W jednym szczycie para okien. Budynek z dachem dwuspadowym, krytym dachówką ceramiczną. W połaciach okna dachowe.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek zachowany w średnim stanie. Stolarka okienna częściowo wymieniona na plastikową.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest