146 Mrągowo ul Roosevelta 18

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 146
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek gospodarczy, obecnie mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Roosevelta 18
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w końcu XIX wieku. Murowany z cegły na zaprawie, częściowo otynkowany; posadowiony na kamienno-ceglanym fundamencie niwelujący spadek terenu. Fasada czteroosiowa, w pierwszej i trzeciej osi drzwi, w pozostałych okna. Drzwi trzeciej osi ujęte tynkowanym na biało i częściowo boniowanym prostym portalem. Otwory zamknięte płasko. Okno ostatniej osi również ujęte tynkowaną na biało opaską z ozdobnym nadokiennikiem w formie wycinka koła.  Jedna ściana szczytowa ślepa. Druga otynkowana, dwuosiowa. Szczyty trójkątne, wewnątrz nich po jednym oknie. Budynek z dachem dwuspadowym, krytym dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek zachowany w średnim stanie, czytelne ślady przemurowań.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał:
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest